Woodstock Posters across Poland - Woodstock 2017

Dzięki wolontariuszom Pokojowego Patrolu woodstockowe plakaty zawisły w wielu miastach w całej Polsce! Wypatrujcie ich!
See more